Mengapa

Apa

Sebuah web aplikasi chat masa-nyata yang ringkas menggunakan socket.io iaitu teknologi websocket dengan fallback ke long-polling.