This page is not optimize for dark mode

SOLAT API

SolatAPI REST API untuk dapatkan waktu-waktu solat di Malaysia

Data di ambil dari website JAKIM. Mengandungi data solat untuk tahun 2022 dan 2023.

Boleh lawati solatapi.fajarhac.com/api untuk senarai API yang boleh digunakan.

Selagi server masih boleh tanggung, API di buka untuk akses awam.

Contoh nak dapatkan waktu solat pada 19 Febuari 2023:

example curl to get solat time

Akan dapat respon:

example get solat time response

Senarai API dan penggunaan ditulis dengan kemas di laman dokumen SolatAPI

SolatAPI website screenshot

Sumber kod terbuka

Sumber kod terbuka di SolatAPI repository di Github.

Data waktu solat disimpan dalam bentuk JSON di dalam sumber kod. Jadi tiada keperluan untuk guna Databes luar.

Akses terbuka untuk awam

Buat masa ini akses ke API dibuka untuk sesiapa saja. Tidak akan ada error CORS.

Namun, SolatAPI berkongsi server dengan projek-projek saya yang lain. Sekiranya, terlalu banyak akses, saya mungkin akan menutup akses.

ATAU, jalan lebih baik, saya boleh sediakan serveer khas hanya untuk SolatAPI. Untuk itu, saya perlukan sokongan kewangan.

2023, Built with Gatsby

Hire MeNota & idea