HomeBlogProjectsAbout
#11s11b<!-- --> | <!-- -->Fajarhac

Jalur masa perjalanan 11 startup 11 bulan #11s11b. Nota ini akan dikemaskini dari masa ke semasa.

  • 24 Jan 2017 : Pendahuluan. Saya tulis tentang [kenapa saya mulakan projek 11s11b ini]({{< relref "blog/11-startup-11-bulan.md" >}})
  • 11 Feb 2017 : Startup pertama untuk projek 11s11b ialah [UsahaBumi - web khas untuk memajukan usahawan Bumiputera]({{< relref "blog/usahabumi-web-untuk-usahawan-bumiputera.md" >}}) ke tahap lebih tinggi

2023, Built with Gatsby